آشنایی با آب| ویکی پدیا فارسی

آشنایی با آب

آشنايي با آب در شروع آموزش شنا به مبتديان ، بايد ابتدا مقدمات آشنا كردن فراگيران با آب را فراهم سازيد . بدين صورت كه با انجام انواع فعاليت ها و تمرينات ساده ، آنها را با استخر و آب و شرايط فعاليت در آن آشنا كنيد . برخي از فراگيران به دليل اينكه قبلا هيچ گونه سابقه فعاليت و تمرين در آبهاي نيمه عميق و كم عمق را نداشته اند ، بسيار از آب و انجام حركات بدني در آن مي هراسند . براي رفع اين مشكل بايد اندكي با احتياط و حساب شده عمل نمود . در ادامه ... ادامه مطلب ...
شناگران :: آموزش شنا